Drumurile agricole sunt caile rutiere construite ori amenajate cu scopul de a asigura accesul la terenurile si la obiectivele agricole, efectuarii transporturilor de materiale dar si a  uneltelor si utilajelor necesare procesului de productie.

Pentru lucrari de reparatii si intretinere drumuri va rugam sa ne contactati pentru a beneficia de cele mai bune servicii.

 

Drumurile agricole au un caracter permanet ori provizoriu si nu fac parte din categoria de drumuri publice.

Drumurile agricole se clasifica dupa mai multe criterii: functie, importanta, sistem rutier, durata de exploatare.

Drumurile de exploatare sunt drumurile care fac legatura dintre centrul de productie agricola sau a masivelor de terenuri agricole, cu drumurile publice, comunale, judetene, nationale, respectiv cu localitatile rurale si urbane din vecinatatea lor. Drumurile de exploatare agricola se clasifica avand la baza criteriile legale si se deosebesc mai  multe categorii.

Drumurile din categoria I se amenajeaza pentru a deservi masivele de teren agricol care au suprafata mai mare de 1000 de hectare sau pentru un trafic anual de mai mult de 50000 de tone.

Drumurile din categoria II se amenajeaza pentru a deservi masivele de teren agricol care are suprafata de peste 1000 de hectare ori pentru un trafic anual de 5000 de tone.

Drumurile din categoria III sunt amenajate pentru a deservi masivele de teren agricol care au suprafata de 1000 de hectare sau pentru un trafic anual mai mic de 5000 de tone.

Drumurile agricole tehnologice sunt drumurile care deservesc si procesul de productie agricola precum infiintarea si recoltarea de culturi si intretinere terenuri.

Drumurile agricole tehnologice in cadrul terenurilor de cultura conform organizarii terenurilor pentru fiecare categorie de utilizare, drmuri agricole tehnologice din centre de productie sau din ferme, care au rol de conectare pentru sectoarele de productie, drumuri agricole si tehnologice de exploatare si de intretinere a lucrarilor hidrotehnice in masivele agricole supuse la imbunatatiri funciare.

 

Dupa importanta drumurile agricole se pot imparti in drumuri principale si secundare.